CV-OZGECMIS

Adi Soyadi Melih OZCAN  
Dogum Yeri,Yili CANKIRI, 1972
Meslegi Jeodezi ve Fotogrametri Muhendisi
Mezun Oldugu Okul,Yil Karadeniz Teknik Uviversitesi,1995
Yabanci Dil Ingilizce (Iyi Derecede)
Ihtisas Konulari 3B Harita Uretimi, Aplikasyon, Hakedis-Kesin Hesap

Tüm Harita prog, AutoCAD ve Windows Uygulamalarý

Internet , Visual Basic Programlama.
Hobi Tenis Oynamak, Gitar Calmak
MESLEKI TECRUBE

EKIM 1997-HAZIRAN 1999
Holzmann-Gama-Strabag CWJV
Harita Mühendisi
Birecik Barajý Ana Poligon ve Nirengi Aðýnýn Oluþturulmasý , Birecik Barajý
Ek Harita Alýmlarý, Baraj'daki Beton Yapýlarýn Aplikasyon Ýþleri, Motorlu
Elektronik Aletle Nehir Kesitleri Alýmý, Dijital Nivo Ýle
Nivelman Ölçümleri, Deformasyon Ölçümleri


HAZÝRAN 1999-
Saðbaþ Müh.Ltd.Þti.
Harita Mühendisi
Adana Raylý Taþýma Sistemi Saha ve Ofis Mühendisi ( Hakediþ Ölçüm ve
Hesaplarý ,Aplikasyon Hesaplarý ve Uygulamasý, Kesin Hesap Çalýþmasý)